Яловий Федір Михайлович

yaloviy

 Яловий Федір Михайлович
17.06.1918 р. – 30.10.1979 р.

кандидат філологічних наук, доцент

ректор Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка з 11.09.1959 р. по 01.07.1968 р.

 
Яловий Федір Михайлович народився 17 червня 1918 р. у с. Олексіївка, Софіївського р-ну, Дніпропетровської обл. у селянській родині. Після закінчення десятирічки у 1937 р. вступає на факультет української мови та літератури, Запорізького педагогічного інституту, який закінчив 1941 р. Активний учасник гуртків та колективів самодіяльності.

У 1941 р. призваний до лав РСЧА та направлений для навчання в Горьківське училище зенітної артилерії. Закінчивши училище й отримавши звання лейтенанта у 1942 р. направлений на Ленінградський фронт. За роки війни пройшов шлях від командира взводу до командира батареї 72-ї Окремої Червонопрапорної зенітної артбригади. Нагороджений: орденами «Червоної зірки» (1944) та «Червоного трудового прапора» (1961) та 5 медалями.

У 1946 р. як спеціаліст народної освіти, демобілізований з армії та вступає на роботу до Криворізького педагогічного інституту. Спочатку працював старшим викладачем кафедри Української літератури, а з 1947 р. – деканом філологічного факультету.

У 1949 р. складає кандидатські іспити при Одеському університеті імені І.І. Мечникова по спеціальності українська література. А 1954 р. при Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР (нині Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України) Федір Михайлович захистив дисертацію та одержав учену ступінь – кандидата філологічних наук. Через рік Вищою Атестаційною Комісією затверджений у вченому званні доцента.

1954 р. переведений на посаду директора Слов’янського педагогічного інституту.

Згідно наказу Міністерства освіти УРСР № 420-к., від 1 вересня 1959 р. Ялового Федіра Михайловича призначено на посаду директора Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка.

7 травня 1965 р. нагороджений відзнакою «Відмінник народної освіти».

1 липня 1968 р. згідно поданої заяви Яловий Ф.М. звільняється від обов’язків ректора та переводиться на посаду доцента кафедри Української літератури СумДПІ імені А.С. Макаренка. З 20 жовтня 1971 р. на посаді завідувача цієї ж кафедри.

30 червня 1979 р. звільняється з інституту за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію.

30 жовтня 1979 р. Ф.М. Яловий помер.